ตอนที่ 1 SEO ประเภทต่าง ๆ

ภาพรวม SEO ประเภทต่างๆ

ถ้าเราแบ่งภาพรวมการทำ SEO บนเว็บต่างๆ เราจะแบ่งประเภทได้ 3 แบบ


1. Service Page

คือ การทำ SEO บนเว็บที่เน้นขายบริการ ร้านขายส่ง หรือเว็บที่ขายสินค้าจำนวนไม่เยอะ ทำเป็น Landing Page 1 หน้า 1 บริการ


ตัวอย่างเว็บที่ทำมาดี chi.co.th

**เหมาะกับเว็บที่ขายสินค้า ที่มีประเภทของสินค้าไม่เยอะด้วย


2. product page

จะแยกการทำ SEO เป็น 2 แบบ คือ


1) ทำ SEO ที่หน้า page

ตัวอย่างเว็บที่ทำมาดี sgethai.com


2) ทำ SEO ที่หน้า Category

ตัวอย่างเว็บที่ทำมาดี sounddd.shop


3. content page

คือ การทำ SEO ผ่านคอนเทนต์จากบทความ (post)

คือแบบพวกเว็บ kapook sanook

Complete and Continue