ตอนที่ 2 ทำเว็บให้มีความน่าเชื่อถือ ต้องเตรียมข้อมูลอะไรไว้บ้าง

Complete and Continue