ตอนที่ 2 SEO คืออะไร?

*หมายเหตุ

อ่านข้อความด้านล่างคลิป ประกอบด้วยนะ

Google ได้ยกเลิกฟังชั่น ซ่อนผลการค้นหาส่วนตัว ออกไปแล้ว ให้เช็คผลการค้นหาในโหมด ไม่ระบุตัวตน (incognito) แทนนะ

วิธีเปิดโหมดไม่ระบุตัวตน

คลิกจุด 3 จุดที่มุมซ้าย จากนั้นให้คลิกที่ incognito

Complete and Continue