ตอนที่ 9 คิดค่าจัดส่งฟรี แบบมีเงื่อนไข

นาทีที่ 19 ตรงเงื่อนไข จัดส่งฟรีเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล และสินค้าต้องมีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 500 กรัม ในบทเรียนผมได้อธิบายผิด

ให้ตั้งค่าแบบนี้แทนครับ

Complete and Continue