ตอนที่ 1 ติดตั้ง WordPress ลงบนโดเมนหรือ Subdomain

คำแนะนำ

  1. การทำ HTTPS
  2. การสร้าง Subdomain
  3. การติดตั้ง WordPress ลงบน Subdomain หรือ โดเมนจริง

ทั้ง 3 เรื่องนี้ เราสามารถแจ้งทาง Hostatom ทำให้ได้เลยครับ ทางโฮสมีบริการทำให้ฟรีครับ

ทางเข้าโฮสที่นี่ครับ >> Hostatom

Complete and Continue