ตอนที่ 6 คิดค่าจัดส่งเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขาย

Complete and Continue