ตอนที่ 5 การทำ HTTPS (SSL ฟรี)

การทำ HTTPS ถ้าทำตามแล้วติดขัด สามารถแจ้งทาง Hostatom ทำให้ได้เลยครับ ทางโฮสบริการจุดนี้ให้ฟรีครับ