ตอนที่ 5 การทำ HTTPS (SSL ฟรี)

การทำ HTTPS ถ้าทำตามแล้วติดขัด สามารถแจ้งทาง Hostatom ทำให้ได้เลยครับ ทางโฮสบริการจุดนี้ให้ฟรีครับ


-การทำ HTTPS

-การสร้าง Subdomain

- การลง WordPress

3 ขั้นตอนนี้ ถ้าทำเองแล้วติดขัด หรือฟังชั่นต่างๆ ไม่เหมือนในคลิป ให้แจ้งโฮสทำให้แทนได้เลย โฮสบริการทำจุดนี้ให้เราฟรีครับ

แล้วค่อยไปฝึกต่อในบทที่ 3 ครับ

Complete and Continue