ตอนที่ 4 ตั้งค่า Nameserver

สำหรับการเข้าสู่ระบบ Plesk และวิธีการดูค่า Nameserver ให้ดคลิกตามรูปภาพนี้แทนครับ

Complete and Continue