ตอนที่ 6 ทำความรู้จัก Sidebar Footer และ Widget

อัพเดทเนื้อ 23/07/64

WordPress เวอร์ชั่น 5.8 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน Widget ทำให้หน้าตาไม่เหมือนตามที่สอนในบทเรียน

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเข้าเรียนและทำตามที่สอนได้ ให้คุณอัพโหลดปลั๊กอินชื่อ Classic Widgets มาใส่บนเว็บของคุณให้เรียบร้อยก่อนครับ

วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน Classic Widgets

เข้าสู่หลังบ้านเว็บไปที่ Plugin > Add new > ค้นหาชื่อปลั๊กอิน Classic Widgets > จากนั้นกด install และกด Activate เปิดใช้งานปลั๊กอินให้เรียบร้อย แล้วกลับเข้าดูคลิปสอนต่อได้เลยครับ

Complete and Continue